Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

Historie České unie neslyšících

Založení
Místa kde sídlila oblastní organizace Praha
Předsedové ČUN oblastní organizace Praha
Místopředsedové ČUN, oblast Praha
Rada ČUN, oblast Praha
Vedení členské matriky
Valné hromady a členské schůze ČUN Praha

Založení

Přípravný výbor České unie neslyšících byl od počátku spojen se skupinou neslyšících občanů, která velmi přispěla k založení celostátní organizace České unie neslyšících. Smyslem tohoto rozhodnutí bylo, aby neslyšící občané měli svou organizaci, která by sdružovala výhradně neslyšící, kteří se dorozumívají znakovým jazykem. Začínalo se od zelené louky. Schůze byly v bytech, restauracích bez finanční podpory.

Rok 1990

17.července 1990 byla ustanovena Česká unie neslyšících registrací na Ministerstvu vnitra ČR.

Na 1. valné hromadě dne 8.12.1990 v budově Právnické fakulty University Karlovy je předsedou zvolen Vladimír Buberle. Organizace se začala rozšiřovat o další organizační jednotky nazvané „oblasti“. Časem pak došlo vytvoření i oblastní organizace Praha a ústředí. Od té doby má každá oblast předsedu a ústředí prezidenta. Po předcházejících nevyhovujících prostorách v Benediktské a Rybné ulici se, díky p. Jílkovi (bývalý tajemník ČUN), našly prostory v Dlouhé třídě č.37. ČUN ústředí se časem odstěhovalo do blízké Havlíčkovy ulice.

Rok 1991

Oblastní organizace Praha vzniká 25.2.1991 (viz. registrační list oblastní organizace Praha) jako člen České unie neslyšících na území Čech a Moravy, podle stanov jako organizační jednotka ČUN získává právní subjektivitu. V čele oblasti stojí podle stanov předseda, místopředseda a oblastní rada.

Místa kde sídlila oblastní organizace Praha

Erbenova ulice číslo 19 na Praze 5 (jako základna České unie neslyšících v místnostech AMKN Praha)
Rybná ulice číslo 25–27 na Praze 1 (bezplatné zapůjčení od tehdejšího OÚ Praha 1 do září roku 1994)
Rok 1994
6.září – slavnostní otevření místností ČUN oblast Praha v Dlouhé třídě 37,Praha1

Předsedové ČUN oblastní organizace Praha

1990–1991 Vladimír Buberle
1991–1992 Václav Ptáček (už za oblastní organizaci Praha)
1992–1993 Ing. Jiří Dachovský
1993–1995 Ing. Jiří Dachovský
1995–1997 Václav Ptáček
1997–1999 Ing. Jiří Dachovský
1999–2001 Ing. Jiří Dachovský (Václav Scheichl)
2001–2003 František Tichý
2003–2005 František Tichý
2005–2007 Ing. Martin Novák
2007–2009 Ing. Martin Novák

Místopředsedové ČUN, oblast Praha

1999–2001 Václav Scheichl
2001–2003 Jaroslav Chrpa
2003–2005 Jaroslav Chrpa
2005–2007 Denisa Lincová

Rada ČUN, oblast Praha

1993–1995 Vlastimila Primasová, Olga Drdulová,Jana Scheilová, Marie Mundoková, Pavel Hlůžek, Václav Scheil, Ing., Mgr. Jiří Dachovský, Jiří Suchý, Rudolf Slabý
1995–1997 Kamila Svobodová, Václav Ptáček, František Tichý, Jan Suchý, Vlastimila Primasová, Alena Petková, Ing., Mgr. Jiří Dachovský, Jaroslav Dědič, František Hlaváček
1999–2001 Ing., Mgr. Jiří Dachovský, Václav Scheichl, Pavel Hlůžek, František Ondrášek, Jan Suchý, Karel Julák, Jiří Wohlmuth, František Tichý, Alena Ptáčková, Jiří Zamastil, Petra Ostatková
2001–2003 František Ondrášek, Václav Scheichl, Jaroslav Chrpa, František Tichý, Vlastimila Primasová
2003–2005 František Tichý, Jaroslav Chrpa, Václav Scheichl, Věra Ondráčková, Vlastimila Primasová
2005–2007 Martin Novák, Denisa Lincová, František Tichý, Karel Julák, Vladislav Postihač, Blanska Štěpánková, Jiří Grábner (do února 2006), Anna Kosková (od února 2006)
2007–2009 Martin Novák, Blanka Štěpánková, Zdeněk Straka, Kristina Kratochvílová, František Hlaváček.

Vedení členské matriky

1990 – 1996 Jiřina Tučková
1996 – 2001 Anna Petková
2001 – 2003 František Ondrášek
2003 – 2005 Věra Ondrášková
2005 – 2006 Věra Ondrášková, Denisa Lincová
2007 – 2008 Denisa Lincová, Martin Novák
2008 – současnost Eva Jezdinská, Vlastimila Primasová

Valné hromady a členské schůze ČUN Praha

8.12.1990 – Právnická fakulta UK (volby)
1991
1992
22.září.1993 – Smíchovský pivovar
26.1.1994 – kaple v Holečkově ulici
1996
1998
20. září 2000
18.1.2001 Členská schůze – stacionář Dlouhá
20.9.2001 Členská schůze – Právnická fakulta UK v Praze 1 (volby)
21.3.2002 Mimořádná oblastní valná hromada – stacionář Dlouhá
14.11.2002 – stacionář Dlouhá
23. září 2003 – palác YMCA (volby)
21.10.2004 – stacionář Dlouhá
15.9.2005 – Sbor církve bratrské v Praze 1 (volby)

tisk