Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

Podporují nás

Děkujeme za podporu naší činnosti, díky které můžeme nadále poskytovat naše služby osobám se sluchovým postižením, jejich rodinám i přátelům.Ministerstvo práce a sociálních věcí


Ministerstvo zdravotnictví


Magistrát města Brna
Odbor kultury – v roce 2015 projekt Toulky brněnskou minulostí
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – v roce 2015 projekt Sportem přes překážky neslyšících v roce 2015


Vysoké učení technické v Brně


Konto BARIÉRY


Noe
Děkujeme za podporu firmě Noe s.r.o., která podpořila naše aktivity darováním znakovacího medvídka.


Tivali
Děkujeme za podporu firmě Tivali s.r.o., v podobě darovaných pomůcek na pohybové aktivity.
 

Damedis
+

tisk