Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

Centrum sociálních služeb

Dle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách) zajišťujeme: 

§66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) sociálně terapeutické činnosti
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V praxi to znamená:

Provoz centra sociálních služeb – jsme pro neslyšící k dispozici, kdykoliv potřebují s něčím pomoci či poradit.
Přednášková činnost – pravidelně ve čtvrtek si u nás mohou neslyšící rozšířit okruh vědomostí z různých oblastí např. zdraví, historie města i regionu, sociální služby, aj… Přednášky jsou vždy tlumočeny do znakového jazyka.

V situacích, které nespadají do našich kompetencí, Vám samozřejmě zprostředkujeme pomoc odborníků.

Kapacita poskytované služby - 60 klientů.tisk