Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

O kurzu znakového jazyka

Obecné informace

Česká unie neslyšících – Brno organizuje každoročně kurzy znakového jazyka. Kurzy probíhají vždy od druhého zářijového týdne do konce června následujícího roku – tedy v délce celého školního roku. Každá hodina trvá 2 vyučovací hodiny (což je 1,5 hodiny bez přestávky) jednou týdně. Vyučování se koná v odpoledních i večerních hodinách. V případě zájmu je možno uskutečnit kurz i v dopoledních hodinách.

Kurz je veden zkušenou neslyšícící lektorkou. V jedné skupině je maximálně 8 osob. Spodní hranice počtu účastníků pro otevření kurzu není pevně dána, odvozuje se od celkového počtu účastníků všech kurzů. Kurzy se konají v areálu VUT, Údolní 53 (více. viz. hlavní menu plánek).

Absolventi kurzu obdrží po závěrečných zkouškách Osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení je akreditováno MŠMT (MŠMT-34978/12–24/882).

Profil absolventa

Absolvent zná základy znakového jazyka v rozsahu témat uvedených v osvědčení o rekvalifikaci, umí je využívat v komunikaci s neslyšícími, umí zprostředkovat komunikaci s neslyšícími. S uplatněním při výkonu pracovní činnosti, zejm. ve státní správě (PČR, úřady) a sociálních službách. Je obeznámen se zásadami správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a jejich specifickou kulturou.

Cena kurzu

Cena kurzu je stanovena na 3300 Kč na celý školní rok včetně skript. Platbu lze provést:

  1. hotově na místě
  2. bankovním převodem číslo účtu: 30015–1938968359/0800 – toto je nové číslo od března 2012!

(Do poznámky platby uveďte Vaše jméno nebo jako variabilní číslo vaše datum narození ve tvaru DDMMRRRR.)

Přihláška je platná až po uhrazení zálohy ve výši 1 800 Kč . Přestože preferujeme jednorázovou platbu, umožňujeme uhradit kurzovné i ve dvou splátkách. Druhou část je pak nutno zaplatit nejpozději do konce listopadu daného školního roku.

Jaké kurzy nabízíme

Kurzy vzdělávacího programu „Základy znakového jazyka“ jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT-34978/12–24/882). Jejich absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci příslušné danému typu kurzu.

Rozlišujeme čtyři typy kurzů:

1. začátečníci

2. mírně pokročilí

3. pokročilí

4. konverzace

Více informací naleznete v pravém menu – O KURZU ZJ.

Pro koho jsou kurzy určeny?

Naše kurzy znakového jazyka jsou určeny VŠEM, kteří mají zájem naučit se něco nového, rozšířit své komunikační schopnosti a v neposlední řadě rozšířit okruh osob, které se domluví znakovým jazykem.

Obzvlášť mohou zúročit znalosti z našich kurzů nejen ti, kdo mají ve svém okolí osoby dorozumívající se znakovým jazykem, ale také ti, kdo se s mnoha lidmi setkávají při výkonu svého povolání. Proto v našem kurzu velmi rádi uvítáme např. zdravotníky, sociální pracovníky a zaměstnance úřadů aj.přihláška

tisk