Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |
Česká unie neslyšících o.s., oblastní organizace Brno, VUT, Údolní 53, 602 00 Brno, Mapa

Termíny kůrzů znakového jazyka

Dle Vašich schopností a časových možností si zde můžete vybrat, jaký typ kurzu v jakém čase chcete navštěvovat. Všechny kurzy se konají jednou týdně (viz. O kurzech ZJ).

Zdravotníkům nabízíme možnost měnit individuálně čas kurzu dle pracovního vytížení. Studenti pak mohou změnit čas kurzu s příchodem nového semestru. Změny lze provést vždy po domluvě s lektorem.

SEZNAM VYHLÁŠENÝCH KURZŮ OD ZÁŘÍ 2017přihláška

tisk